BT 2019 med Line.

1c BT  Kemi med Dorte.

3c BT 17/18 Biotek med Dorte.