Fysik 20b med Jonas.

Kemi-biotek 20b med Sidsel.

Kemi 20b med Rune.

Biotek 20b med Sidsel.

matematik 20b med Dorthe.