Biologi i 15h med Anders.

Fysik i 15h med Per.

Kemi i 15h med Sidsel.

Matematik i 15h med Jonas.