17e kemi med Grete.

17e biologi med Janne.

17e fysik med Jens.

17e matematik med Niels.