19f bi med Camilla.

19f fysik med Isabell.

19f kemi med Niels.

19f mat med Jens.