19h bi med Line.

19h fysik med Kasper.

19h Kemi med Rune.

19h mat med Gansta-Niels.