19c fysik med Kasper.

19c KemiB med Dorthe.

19c matematik med Simon.